Καθαρισμοί νοσοκομείων-σχολείων

Καθαρισμοί Νοσοκομείων

Χώροι που απαιτουν την υψηλότερη υγειονομική προστασία και ποιοτικά δεδομένα.
Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν μέγιστο παράγοντα κινδύνου για ασθενείς επισκέπτες και νοσηλευτικό προσωπικό. Αποστείρωση αντικειμένων, εγκαταστάσεων (χειρουργεία κλπ).

Καθαρισμοί Σχολείων

Αναλαμβάνουμε τον σταθερό καθαρισμό σχολείων και εκπαιδευτηρίων αλλά και έκτακτες ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν.

Οι έκτακτες εργασίες καθαρισμού αφορούν εργασίες η οποίες δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν απο τις καθαρίστριες του σχολείου,λογο έλλειψης εξοπλισμού
και μηχανημάτων.
Αναλαμβάνουμε

  • Καθαρισμούς τοίχων με ειδικά μηχανήματα για την αφαίρεση όλων των λεκέδων (μπογιές μαρκαδόροι κλπ.).
  • Καθαρισμός φωτιστικών.
  • Καθαρισμός θρανίων.
  • Καθαρισμός τζαμιών, αλουμινίων εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Καθαρισμός για τις πόρτες.
  • Καθαρισμός ντουλαπιών.
  • Καθαρισμός WC.
  • Καθαρισμός δαπέδων σε αίθουσες κοινόχρηστους χώρους σκάλες με μηχανήματα duo - speed το δάπεδο μετά τον καθαρισμό επανέρχεται στην αρχική του μορφή

Ολες οι εργασίες; πραγματοποιούνται με μηχανήματα τελευταίου τύπου σε ώρες και ημέρες που δεν λειτουργεί το σχολείο.