Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση χώρων πράσινου

 

Η BSS παρέχει υπηρεσίες συντήρησης κήπων, έχοντας εξειδικευμένους συνεργάτες και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό προσφέρουμε πλήρης και ποιοτικές υπηρεσίες. Ασχολούμαστε με την κατασκευή τη συντήρηση, την προστασία κήπων από ασθένειες, τον καθαρισμός κήπων, την κηποτεχνία, τη μελέτη και κατασκευή συστημάτων αυτόματης άρδευσης.