Μελέτη και κατασκευή/συντήρηση επαγγ/κων χώρων

 Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την κατασκευή επαγγελματικών χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις σύγχρονες απαιτήσεις ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών σας.