Υπηρεσίες ασφάλειας

Παρέχουμε υπηρεσίες φύλαξης σε επαγγελματικούς χώρους αλλά και σε κατοικίες με στατική φύλαξη, πατρολ, κέντρο λήψης σημάτων.