Καθαρισμοί σαλονιών-μοκετών-χαλιών

 Η BSS αναλαμβάνει και τους ιδιαίτερους καθαρισμούς άλλων επιφανειών όπως είναι τα χαλιά, οι μοκέτες αλλά και τα έπιπλα σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.